Home

 
Inches Standard Koi Premium Koi Select Koi Std Butterfly Premium Butterfly Select Butterfly
2  $             2  $            3  $     6  $            3  $         6  $       11
3  $             5  $            8  $    18  $            7  $       14  $       28
4  $           10  $           16  $    35  $           13  $        27  $       56
5  $           17  $           28  $    60  $           22  $        45  $       95
6  $           26  $           44  $    92  $           34  $        68  $      147
7  $           37  $           65  $   133  $           48  $        97  $      213
8  $           51  $           91  $   184  $           66  $       131  $      294
9  $           67  $         123  $  244  $           87  $       172  $      390
10  $           86  $         161  $  314  $          111  $       219  $      502
11  $         107  $         205  $  395  $          139  $       273  $      631
12  $         132  $         255  $  486  $          171  $       334  $      778
13  $         159  $         312  $  589  $          206  $       401  $      943
14  $         189  $         377  $  704  $          245  $       476  $     1,127
15  $         222  $         448  $  831  $          288  $       558  $     1,329
16  $         259  $         528  $  970  $          335  $       647  $     1,552
17  $         298  $         615  $ 1,122  $          386  $       744  $     1,795
18  $         341  $         711  $ 1,287  $          442  $       848  $     2,059
19  $         387  $         816  $ 1,465  $          501  $       961  $     2,344
20  $         437  $         929  $ 1,657  $          566  $     1,081  $     2,652
21  $         490  $      1,051  $ 1,863  $          634  $     1,209  $     2,981
22  $         547  $      1,182  $ 2,083  $          707  $     1,346  $     3,333
23  $         607  $      1,323  $ 2,318  $          785  $     1,491  $     3,708
24  $         670  $      1,473  $ 2,567  $          868  $     1,644  $     4,107
25  $         738  $      1,634  $ 2,831  $          955  $     1,806  $     4,530
26  $         809  $      1,804  $ 3,111  $       1,047  $     1,976  $     4,977
27  $         884  $      1,985  $ 3,406  $       1,144  $     2,155  $     5,449
28  $         963  $      2,176  $ 3,716  $       1,246  $     2,343  $     5,946
29  $       1,045  $      2,378  $ 4,043  $       1,353  $     2,540  $     6,468
30  $       1,132  $      2,591  $ 4,385  $       1,465  $     2,746  $     7,017
31  $       1,222  $      2,816  $ 4,744  $       1,582  $     2,962  $     7,591
32  $       1,317  $      3,051  $  5,120  $       1,704  $     3,186  $     8,192
33  $       1,415  $      3,298  $  5,512  $       1,832  $     3,420  $     8,820
34  $       1,518  $      3,557  $ 5,922  $       1,965  $     3,663  $     9,475
35  $       1,625  $      3,828  $ 6,349  $       2,103  $     3,915  $    10,158
36  $       1,736  $      4,111  $ 6,793  $       2,247  $     4,177  $    10,868
37  $       1,851  $      4,406  $ 7,254  $       2,396  $     4,449  $     11,607
38  $       1,971  $      4,714  $ 7,734  $       2,551  $     4,730  $     12,374
39  $       2,095  $      5,034  $ 8,231  $       2,711  $     5,022  $     13,170
40  $       2,223  $      5,367  $ 8,747  $       2,877  $     5,323  $     13,995

Click here to see inexpensive quarantine tanks.